Indien u een ontwerp voor uw tuin heeft, kunnen wij de werkzaamheden uitvoeren.

Hieronder ziet u foto's van een tuin waar we naar het ontwerp van de klant de tuin hebben ingericht. 

We hebben een erfscheiding gemaakt (zie buitenwerkzaamheden), gras gelegd, een stenen cirkel rond het gras gemaakt, ter afscheiding van de border. 

Daarnaast hebben we het terras uitgebreid en een prieel gebouwd. De prieel wordt begroeid met planten.